½ miljon idéer, har startad i kommunen.

av | sep 13, 2016

½ miljon idéer

2016-09-08

Intresset är stort och drygt 40 utvecklingsförslag för områdena Ormaryd, Solberga och Äng har lämnats in.

Hittills har över 60 personer varit delaktiga i ½ miljon idéer och visionärt diskuterat vad deras delområde behöver. För vilka vet egentligen bättre vad som behövs i närområdet än de som bor och verkar där? Det är grundtanken med projektet, ½ miljon idéer.

Jennifer Cronborn som är ny projektledare för ½ miljon idéer tror på satsningen och arbetssättet med medborgarbudget och ser det som ett forum för att prata med sina grannar om vilken utveckling man vill se i sitt område. Hon tror även att det ger en chans att öka kontakten med tjänstemän och politiker och att kunna öppna upp för diskussion kring landsbygdsutveckling. Projektet fortsätter fram till slutet av år 2020.

Inkomna förslag
Aktivitet och social samvaro står i fokus för de boende i delområdena och de inkomna förslagen rör allt från utegym och lekplatser till hundbad.

– Det går att lämna in förslag till och med den 11 september och vi hoppas på att det trillar in fler förslag innan dess. Sedan kommer de berörda förvaltningarna inom kommunen bearbeta de inkomna förslagen så att allt är förberett inför omröstning den 1-20 november, säger Jennifer.

Förhoppningen med ½ miljon idéer är att många ska ta chansen att vara med och påverka genom att lämna in förslag eller delta i röstningen. Från politiskt håll finns det också stora förhoppningar på projektet som är en satsning på de mindre delområdena i kommunen.

– Det är glädjande att vi kan gå vidare med utvecklingsarbete i fler orter i kommunen. Det samlar, engagerar och ger resultat, säger Anna-Carin Magnusson (kommunstyrelsens ordförande).

(Flisby ingår också i satsningen ½ miljon idéer men har valt att inte använda medborgarbudget som arbetssätt för att komma fram till vad den avsatta budgeten ska användas till.)

Läs gärna mer om projektet på vår webb www.nassjo.se eller kontakta kommunstyrelsen ordförande Anci Magnusson eller projektledare Jennifer Cronborn.

Arkiv

Kommande evenemang