Commitment

  Commitment Att slänga sig med svengelska uttryck är alltjämt gångbart – att kommitta sig till något innebär ju att man förbinder sig till något. Ett engagemang kan ge sig uttryck på många sätt. Jag vet en farbror i en närliggande stad som på äldre dar gjorde...