Stensjönbladet hösten 2017.

Nu är äntligen höstensupplagan av Stensjön Bladet här. Det kommer som vanligt att delas ut till alla medlemmar. Men finns ju också att läsas i FÄRG på denna hemsida. Se nedan länk. Ni som vill ha Stensjönbladet elektroniskt hem till er, gå in på vår första sida och...

Badplatsen.

Nu är det snart dax att städa och stänga badplatsen för i år. Lördag den 2 september kl 09.00, samling på badplatsen. Vi skall städa och se över allt med bl.a upptagning av handikapprampen mm. Vår fina eka i rondellen börjar bli väderbiten, så Henrik Nilsen,...

Rapport från Trafiksäkerhetsgruppen.

Trafiksäkerhetsgruppen har under våren o försommaren haft ett flertal sammanträden samt kontakter med Trafikverket, Nässjö kommun (trafikansvariga och förskolan) , Polisen, Länsstyrelsen och Region Jönköping. Det har visat sig att våra förslag till förbättringar i vår...

Stensjön Bladet.

Hej alla Stensjönbor.   Nu är det dags att  ge ut ett nytt nummer av Stensjönbladet. 2017 Årgång 28, nummer 3 – Höstnumret   Förra gången flöt det väldigt fint och jag tycker vi fortsätter på samma sätt. Skicka allt...

Världens första Stoneman.

Nu är den genomförd, världens första Stoneman. Ett 30-tal deltagare i olika åldrar deltog i Stensjön Lördagen den 5 augusti. Ett mycket omtyckt arrangemang.