KInabreven.

  Förord till Missionärstexten: För ca 10 år sedan fick jag och min man Lars Samuelsohn kontakt med tre ättlingar till Hultqvistsläkten, Vera, Inger och Birgitta Petersson. De var döttrar till Judiths syster Ester och var under somrarna i Lillebo, Skärsboda. Den...

Omröstning om en halv miljon ideer.

Utveckling av lekplatsen (Förtydligande gjort)     En ny lekplats med roliga redskap anläggs där alla barn kan träffas och leka. Placeringen av den nya lekplatsen är inte bestämd. Bakgrund: Lekplatsen ligger idag på privat mark och Nässjö kommun ser gärna att...

Platsvarumärke.

http://www.nnab.se/naringslivet-gav-ideer-platsvarumarke/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20171102