Vårstädning av Stensjön.

En dag i Stensjön, nu är det städat och fint. Tack alla som var med och gjorde vårt samhälle fint. Tack alla barn som städade. Anders J ställde upp med traktor och fixade GC vägen till badplatsen.

Stensjön Bladet

Hej alla Stensjönbor. Nu är det dags att  ge ut ett nytt nummer av Stensjönbladet. 2018 Årgång 29, nummer 2 – Vårnumret Förra gången flöt det väldigt fint och jag tycker vi fortsätter på samma sätt. Skicka allt material till stensjonbladet@hotmail.com   Nr...