Nytt nummer av Stensjönbladet.

Hej alla Stensjönbor.   Nu är det dags att  ge ut ett nytt nummer av Stensjönbladet. 2018 Årgång 28, nummer 3 – Höstnumret   Förra gången flöt det väldigt fint och jag tycker vi fortsätter på samma sätt. Skicka allt...