Stensjönbladet. 2019 Årgång 30.

Hej alla Stensjönbor. Nu är det dags att  ge ut ett nytt nummer av Stensjönbladet.2019 Årgång 30, nummer 3 – Höstnumret  Förra gången flöt det väldigt fint och jag tycker vi fortsätter på samma sätt.Skicka allt material till stensjonbladet@hotmail.com  Nr...