Remissvar Trafikplan för Nässjö kommun 2020 – 2023

1 (2) 2019-11-28 Remissvar Trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023 Av Stensjönortens samhällsförening Stensjön 2019-11-28 Remissvar Trafikplan för Nässjö kommun 2020 – 2023 Stensjönortens samhällsförening lämnar följande yttrande över innehållet i trafikplanen för...