Stensjönbladet nr2 vårnumret

Hej alla Stensjönbor. Nu är det dags att ge ut ett nytt nummer av Stensjönbladet. 2021 Årgång 32, nummer 2 – Vår och Sommarnumret  Förra gången flöt det väldigt fint och jag tycker vi fortsätter på samma sätt. Skicka allt...