Samrådsmöte

Välkommen till samråd.Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och nu vill vi ha dina synpunkter. Besök oss och få mer information -vi berättar gärna mer. Plats: Runeplan. Tid: 7 December kl 10-18