Dokument från årsmötet 2021

Årsmöte 220223 konstituerande Årsmöte 220223 Verksamhetsplan 2022 Till årsberättelse 2021 Verksamhetsberättelse 2021 Valberedningsförslag 2021 Revisionsberättelse SOSFS 2021 Resultatrapport Verksamhetsberättelse 2021 Valberedningsförslag 2021 Revisionsberättelse SOSFS...

Utegym.

Här kommer ett första förslag på utegymmet. Ny placering då det inte funkar nere vid Runeplan. Den nya placeringen blir vid näridrottsplatsen.

Trafiksäkerhetsgruppen

Trafiksäkerhetsgruppen (TSG) har ånyo träffat kommunpolis Anders Sjöö för dialog runt trafikfrågorna i o runt Stensjön. Vi berör väl främst hastigheterna genom samhället, o får veta att polisen senaste året haft 50 olika ingripanden o aktiviteter i vårt område. Detta...