Commitment

av | nov 23, 2016

 

cropped-cropped-stensjonlogga_512.png

Commitment

Att slänga sig med svengelska uttryck är alltjämt gångbart – att kommitta sig till något innebär ju att man förbinder sig till något.

Ett engagemang kan ge sig uttryck på många sätt. Jag vet en farbror i en närliggande stad som på äldre dar gjorde det till sin mission att överklaga var och vart annat bygglov. Kontentan blev i regel bara att byggstarten sköts upp 10 veckor. Nog hade han hittat något som var värt att beakta i de flesta fall men av de flesta så kallades han väl för rättshaverist, ett missbruk av rättigheter, fördröjande och förstås fördyrande processer. I något fall gissar jag ändå på att några fick sina intressen bevakade och omvärderade.

Några ur vår samhällsförening var på en föreläsning/seminarium angående civilkurage. Man förstår att vi lever lite skyddade från många vardagsproblem. I många av våra samhällen i kommunen så får politiker, tjänstemän, polis, räddningstjänst, socialarbetare och föräldrar rycka in med sitt engagemang. Kvällar och helger för att förhindra att våra medmänniskors beteende mot varann inte är kränkande på olika vis. Vad det kan leda till om ingen skulle bry sig vågar man inte tänka på.

Hur kommer det sig då att vårat lilla samhälle ännu så länge klarat sig från några större problem av liknade karaktär?

Förstås är det en del av sanningen att människor med liknande värderingar dras till ställen där man kan känna samhörighet men att säga att vi Stensjönbor skulle vara bättre än andra vore en form av galenskap. Jag tror istället att kärnan är vårt engagemang. Föreningslivet här har ett försprång som jag ser det.

Jag noterade vid ett barnkalas helt nyligen där hela klassen var bjuden att de här juvelerna uppträdde inte alls (som jag tyckte) som klasskamrater utan känslan pekade mer åt syskon.

Man lär känna varandra redan på förskolan och fortsätter sedan in i skola och föreningsliv. Det är här man får sina grundläggande värderingar att man tar hand om sina ”syskon”. Genom föreningarna så lär vi oss, både vuxna och barn, vart engagemang kan ta oss. I Stensjön är det inget ovanligt att man är aktiv i mer än en förening, därmed ökar engagemanget för varandra och även mellan åldrar.

SIF drog helt nyligen över 600 vuxna och barn till Tomtestigen, och jag gissar att det inte var alla Stensjönbor som gick två gånger var. Med föreningsengagemang har man fått folk utifrån att ge näring åt medlemmarna som räcker till både utrustning och resor.

Ett annat exempel är en idrottsförening i en grannkommun som blev så bra på att anordna tävlingar så att man fick förtroendet att hålla både nordiska mästerskap, världsmästerskap och även en Novemberkåsa. Det engagemanget gav kanske mer stolthet än klirr i kassan.

I vår samhällsförening önskar vi alltid mer engagemang från medlemmarna. Vi tycker inte att det behöver vara så märkvärdigt att träffas en stund även om det låter påskina att det är någon form av arbete så är det bara ett engagemang för att höja kvaliteten för oss själva. Alla är alltid välkomna att dela sina tankar och fundering i alla forum och framför allt när vi träffas till vardags och till fest.

Även ett frivilligt samhällsengagemang behöver lite av tidigare nämnda farbröder så att man kan backa ett steg och omvärdera då det ofta påverkar flera och med kanske olika engagemang. Det man dock kan vara utan är anonyma nedvärderande och personliga påhopp. Den här typen av engagemang är vi nästan helt förskonade från, så när det händer slår det ner som en bomb, de drabbade tappar gnistan och känner sig otrygga. Fram istället för konkreta förslag och synpunkter som man vågar stå för.

Jag vill avsluta med att ”Kommitta sig” på frivillig basis innebär inte att man är tvungen att fullfölja ett engagemang. Frivilligheten är ju trots allt grundläggande. Vår farbror hade precis lika stor rätt att släppa sitt engagemang. Däremot vill man att nedlagd energi ska utmynna i något positivt. Livet är väl som allra bäst när våra gemensamma tag kommer så många som möjligt till godo.

Med vänliga hälsningar

Stensjön Ortens Samhällsförening

 

Arkiv

Kommande evenemang