En halv miljon ideer.

av | aug 19, 2016

Din närmiljö i fokus

Vi har nu inför 2017 chansen att stärka Stensjöns identitet. I Nässjö Kommuns projekt ”en halv miljon idéer” så får kransorterna totalt en halv miljon kronor att utveckla sin närmiljö under fyra år per ort.

För att få medel att stärka eller skapa nya trivsamma miljöer krävs engagemang både från den enskilda invånarens och de aktiva föreningarna på orten.  Idéer från invånarna behandlas och röstas fram. Medborgarna tillsammans med föreningarna och Nässjö affärsverk genomför den fysiska investeringen under två separata år med ett års mellanrum där man utvärderar och planerar.

Kriterierna för att förslagen ska bli en investering vår närmiljö är:

  • En fysisk investering som till t ex utvecklar eller skapar nya mötesplatser
  • Bidrar till att stärka ortens identitet och framtidstro
  • Ger en tryggare och trivsammare miljö
  • Gör orten attraktivare för de som bor och verkar där
  • Komma så många som möjligt till del
  • Kunna skötas och underhållas på ett rimligt sätt
  • Placeras och genomföras på en plats som allmänheten har fri tillgång till.

Alla boende i Stensjön inklusive delårsboende har möjlighet att påverka från idé till färdig produkt.

2017 är planeringsår då förslagen inför första genomförandeåret behandlas för att bli en fysisk investering på vår ort.

Vi hoppas att alla vill vara delaktiga i processen under kommande fyra år nu när möjligheterna att stärka vår egen orts identitet bjuds från dukat bord.

Välkomna att bidra på info@stensjon.org eller via valfri förening eller företagande.

Med vänliga hälsningar

Stensjönortens Samhällsförening

 

Arkiv

Kommande evenemang