Ny lekplats i Stensjön på Oxövägen.

av | sep 27, 2018

Ny lekplats i Stensjön på Oxövägen

”På lekplatsen är grannfrågan är löst. Tekniska Kontoret ska göra en ritning utifrån den skiss som de fick från ½ miljon idéer gruppen i juni. De har tyvärr haft svårt att få tiden att räcka till men avser att kunna ha en ritning klar i mitten av oktober. NAV ska kunna dra igång arbetet inom någon vecka från att de har fått ritningen.”

 

Utegym på idrottsplatsen i Stensjön

”De flesta frågor utredda hos Nässjö Kommun internt. Dock ska de ta nya kontakter med SIF då tilltänkt placering krockar med spekulationer i att bygga 7-manna konstgräsplan på samma ställe.”

Arkiv

Kommande evenemang