Rapport från Trafiksäkerhetsgruppen.

av | aug 15, 2017

Trafiksäkerhetsgruppen har under våren o försommaren haft ett flertal sammanträden samt kontakter med Trafikverket, Nässjö kommun (trafikansvariga och förskolan) , Polisen, Länsstyrelsen och Region Jönköping. Det har visat sig att våra förslag till förbättringar i vår trafikmiljö handläggs av olika myndigheter. Så allt tar lite tid, men vi kämpar på. Den trafikmätning vi beställde av NTF i juni på våra genomfarter kunde tyvärr ej genomföras, då Trafikverket gav avslag !

 

Under sommaren har det funnits en hastighetstavla på Skärvövägen i båda riktningar, för att få trafikanter att hålla ner hastigheten. På Oxövägen har ställts upp hinder, i form av blomlådor. På genomfarterna fortsätter trafiken med höga hastigheter. En viss minskning av tung trafik kunde ses på Sävövägen under ombyggnationen förbi Aneby. Detta visar på att Stensjön har en hel del ”långväga genomfartstrafik”

 

Nu senast har vi begärt översyn av hastighetsbegränsningar på våra vägar, dvs. lv 128 (Sävövägen) o lv 860 (Björkövägen) i skrivelse till Länsstyrelsen.

Vårt förslag är att få till en nedtrappning till 60 km/h i höjd med Klockeberg innan vägskälen till Ryd och Kvarnabol som är ganska skymda från Sävsjö hållet. Därtill att vägen saknar gång- o cykelväg där in mot samhället. Det andra förslaget är en sänkning utmed Björkövägen från nuvarande 70 km/h till helst 40 km/h fram till Högövägen.

Till länsstyrelsen har Nässjö kommun och Polisen svarar positivt, medan Trafikverket föreslår avslag. I förra veckan gick vårt yttrande in till länsstyrelsen, där vi förstärker vår begäran samt ger fördjupad information.

 

Nu inväntar vi svar om hastigheter, samt går vidare o jobbar med GC vägar, få till trafikövervakning o det som kan hjälpa oss att få en säkrare trafikmiljö.

Den som vill veta mer eller har förslag, kontakta samhällsföreningens trafiksäkerhetsgrupp gm  gunnar.engmalm@sjovik.se el. ordf. Christian Tenggren.

 

 

//Gunnar

Yttrande Länsstyrelsen 170810

Arkiv

Kommande evenemang