Stor succé för projektet ”En halv miljon idéer”

av | nov 1, 2016

Nässjö kommuns projekt ”En halv miljon idéer” har blivit en stor succé, och engagemanget från invånarna i Äng, Solberga och Ormaryd har varit stort. Över 50 förslag har kommit in och nu är det dags att rösta om hur 250 000 kronor per område ska användas.

– Det har blivit stor succé med över 50 inkomna förslag. Intresset har varit stort både från de boende och från föreningslivet, det är tydligt att projektet medför efterlängtade investeringar, säger projektledare Jennifer Cronborn på planerings- och utvecklingsavdelningen, Nässjö kommun.

Från maj till september har alla boende i Äng, Solberga och Ormaryd kunnat lämna in förslag på fysiska åtgärder som bidrar till att göra området till en trivsammare plats. Det handlar om allt från belysning och grillplatser till utegym och lekplatser.

De inkomna förslagen har kostnadsberäknats och av de ursprungliga 50 har det blivit 21 röstningsbara förslag. Mellan 1 och 20 november har alla som bor i Äng, Solberga och Ormaryd chans att rösta på de förslag de helst vill se förverkligade. Röstningen sker både på projektets hemsida och på plats på respektive ort.

– Vi ser med spänning fram emot fortsättningen och hoppas att många tar chansen att påverka sitt närområde, säger Jennifer Cronborn.

Kommunen har avsatt 250 000 kronor till investeringar i varje ort. Men projektet är mer än bara investeringarna, det har också lett till ett ökat samarbete med de boende på orten och idéutbyte mellan föreningar, privatpersoner, unga som gamla. Detta skapar viktiga möten och diskussioner kring vad som är behövs utvecklas i människors närområden. Många av förslagen bygger på att de boende hjälps åt i genomförandet

– Samarbete och inflytande är kärnan i projektet och de personer som lämnat in förslag har inom projektets budget kunnat utforma sin idé utifrån vad de tycker behövs i sitt närområde, säger Jennifer Cronborn.

http://blogg.nassjo.se/medborgarbudget/

http://blogg.nassjo.se/medborgarbudget/

Arkiv

Kommande evenemang