Trafikgruppen. Medborgarförslag Nässjö kommun 180630

av | okt 1, 2018

Trafiksäkerhetsgruppen (TSG) informerar att vi har skickat ett medborgarförslag till Nässjö kommun i juli genom Micke o Gunnar. Informationen föll tyvärr bort i senaste Stensjönbladet.
Efter att TSG ha blivit avfärdade av såväl Trafikverket, Länsstyrelsen och Transportstyrelsen har vi beslutat att vända oss till Nässjö kommun för deras hjälp med åtgärder o kontakter gentemot vägmyndigheter för medborgarnas väl i Stensjön.
I korthet föreslår vi att kommunen tar initiativ till och medverkar till förbättrad trafikmiljö i Stensjön. Att gång o cykelvägar byggs på flera sträckor, mot Kvarnabol, mot Stygstorp samt utmed Björkövägen till bostäderna före Holmen. Se bif. karta. Vår skrivelse kommer att finnas snart i sin helhet på  stensjon.org.
Inom kort träffar vi också polisen för att diskutera trafiksäkerheten genom samhället.

Medborgarförslag Nässjö kommun 180630 trafik20170830

Arkiv

Kommande evenemang