Väg 40, Nässjö–Eksjö

av | sep 5, 2016

För alla er som ofta kör på Nässjö-Eksjö vägen mycket kommer här förhoppningsvis lite glädjande besked. Trafikverket har långt gånga planer på att förbättra denna vägsträcka.

Sträckan ska byggas om till mötesfri väg för att bli mer trafiksäker och framkomlig. Vi arbetar nu med vägplanen och byggstart sker tidigast 2018.

Så här beskriver trafikverket själva projektet.

Bakgrund

Väg 40 går mellan Göteborg och Västervik och är en viktig öst- västlig länk som binder samman E22 med E4. På sträckan mellan Nässjö och Eksjö och även mot Jönköping är det många som pendlar.

Vägen är inte mötesfri och det är förhållandevis mycket trafik, som tidvis är tät. På en del av sträckan förekommer många anslutande vägar och utfarter, vilket försämrar både trafiksäkerhet och framkomlighet.

Större delen av vägen ska breddas. Vägen får en ny sträckning mellan Vinkan och Rosan, ca 2 km.

Syfte med projektet

Vi bygger om sträckan för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna men även för att öka trafiksäkerheten, tryggheten och miljön för de boende. Ombyggnaden bidrar även till regionförstoring genom att åtgärda den felande länken i förbindelsen mellan väst och östkusten.

Tidplan och planeringsprocessen

  • Vägplanen klar hösten år 2016.
  • Fastställelseprövning under år 2017.
  • Tidigast byggstart år 2018.

Trafikmängd

Väg 40 trafikeras av ca 5570 – 9500 (Ådt, 2014) och andelen tunga fordon uppgår till 13-14 %

Trafikolyckor, år 2006 – 2015

42 polisrapporterade trafikolyckor har inträffat som medfört personskador 8 svåra olyckor 34 lindriga olyckor.

Sammanfattning

Total väglängd för väg 40 ca 14 km vara ca 1,7 km i ny sträckning. Utbyggnad av GC-väg längs hela sträckan. Anläggande av viltpassager. Kostnaden är beräknad till ca 220 Mkr.

Det kan även leda till ökad trafik i Stensjön under byggperioden. Då trafik ser ut att till viss del leds om via Stensjön under byggtiden.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/nassjo-eksjo

 

Arkiv

Kommande evenemang