Vi har ett resultat i Stensjön!

av | dec 6, 2017

160 röster från Stensjön

Vi har ett resultat i Stensjön!

I Stensjön fanns det 7 förslag att välja mellan och 160 personer tog chansen att rösta på det eller de förslag som de gillade bäst. Flest röster fick förslaget om att anlägga ett utegym vid Runeplan med 30 % av alla röster. På andra plats med 28 % av alla röster kom förslaget om att utveckla av lekplatsen. Här finns hela resultatet  http://nassjo.dialogportalen.se/

Budgeten på 250 000 kronor räcker till att genomföra förslaget om utegymmet i sin helhet och lekplatsförslaget med en reducerad budget. Efter årsskiftet kommer personerna bakom de vinnande förslagen bjudas in till vidare planering av genomförandet.

Ett stort tack till alla som varit med och engagerat sig i ”En halv miljon idéer”! Ladda redan nu för 2019 för då är det återigen dags att lämna in förslag och rösta.

Kontroll av röstningen

Många röster lades på utveckling av lekplatsen och utegym vid Runeplan och resultatet blev väldigt jämt mellan dem. Vi valde därför att göra en närmare kontroll av inkomna röster (online, mail, röstningsmingel). Genom denna kontroll kunde vi se att många röster kom in de sista timmarna men även att fyra individer röstat flera gånger. Det är bara tillåtet att rösta en gång, därför har vi tagit bort deras röster. Inför nästa omgång kommer vi att ta ställning till om fler kontrollfunktioner behöver läggas till för röstningen.

Arkiv

Kommande evenemang